/srv/irclogs.ubuntu.com/2015/04/25/#ubuntu-no.txt

=== Faylite_ is now known as Faylite
=== Aeyoun_ is now known as Aeyoun
BeridianHei jeg sitter og oppgradere Ubuntu til 15.04, men under installasjonen så kræsjer X. Er dette noe som er kjent?07:42
Bluekingskjerm driver ?08:57
BeridianNja. Fersk installasjon av 14.10. Nvidia gpu i sli.09:31
Mathsterkgrub på laptopen trynte11:32
Mathsterktror jeg skal reinstallere11:32
RoyKMathsterk: kan du ikke bare reinstallere grub fra en live-greie?13:34
Mathsterkhar prøvd, gtub liker ikke gpt :p13:35
RoyKtrenger ikke grub en liten hjelpepartisjon med fat32 for å funke på UEFI?14:09
RoyKtror det ble oppretta noe sånt da Malinux reinstallerte sist14:09
RoyKmåtte inn og skrote litt partisjoner manuelt (dd if=/dev/zero ...) for å få installert på vanlig vis etter det14:10
RoyKgreit å slippe hjelpepartisjoner på fat32 som UEFI skal bruke hvis du vil speile rota med md :P14:10
Malinuxja, tror den laget en fat32-partisjon, husker jeg ikke feil :)14:22
Malinuxeller nei, den var vfat var den14:22
RoyKvfat == fat3214:23
Malinuxah, det visste jeg visst ikke :S14:23
RoyKeller - vfat er driveren som leser/skriver fat12/16/3215:47
RoyKbare ikk exfat, siden M$ har kommet med diverse "patenter" (med masse apostrofer) som gjør det umulig å implementere det i OSS15:48
RoyKFAT8 fantes vel også, ser jeg15:50
=== alexander is now known as Guest32420

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!