/srv/irclogs.ubuntu.com/2015/04/25/#ubuntu-vn.txt

gioansxin chào, chúc một ngày an lành01:15
vubuntor864cá mập trung quốc02:28
=== chungbd|away is now known as chungbd
vubuntor864năm nay cắn cáp việt nam nhiều lần quá02:28
vubuntor864vãi luyện có cả tin tức đổ lỗi cá mập luôn02:31
vubuntor864=]]]zzz02:31
vubuntor864cá mập mà cắn đc chắc trâu có đủ hàm răng02:31
vubuntor864=]]]zz02:31
Stanley00vubuntor864: thế có gì liên quan ubuntu không bạn? =]]02:33
vubuntor864không =]]]zz02:33
vubuntor864àk có làm cho cập nhật chậm đi02:33
Stanley00ubuntu có mirror trong nước mà, không liên quan :P02:34
vubuntor864lỡ cập nhật theo mirror main rồi nên giờ ko dùng đc :302:36
MrTuxHdbkệ mm02:36
vubuntor864thô vl02:37
CoconutCrabey02:43
CoconutCrablịch sự nha02:43
=== CoconutCrab is now known as ArseCrb
=== ArseCrb is now known as ArseCrab
=== chungbd is now known as chungbd|away
vubuntor571gnome 3.1609:14
vubuntor571vừa ra09:14
vubuntor571chạy có 56 mb ram09:14
vubuntor571mượt lắm các bác09:14
Stanley00vubuntor571: lần sau thì gõ 4 cái đó và nhấn enter một lần thôi là đủ rồi nha bạn :P09:15
vubuntor571:D09:15
=== khanhpt|Zzz is now known as khanhpt
=== khanhpt is now known as khanhpt|Zzz
vubuntor303hello13:05
vubuntor303t muon cai win 8 tro lai13:05
vubuntor303nhung ko boot duoc bang usb13:06
vubuntor303the la sao ah?13:06
vubuntor542hj13:50
MrTuxHdbhand job?13:58
vubuntor513haloo14:42
vubuntor963co ai khong vay15:49

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!