/srv/irclogs.ubuntu.com/2015/04/29/#ubuntustudio.txt

=== wook is now known as Guest98752
ubuntu-studiohello buddies15:36
leo_hallo, mijn taakbalk had een icoon waarmee ik kon zien welke componenten onderling waren verbondenm dat icoon is nu plotseling verdwenen15:41
leo_in ubuntu studio, v. 15.0115:41
leo_iemand, die enig idee heeft hoe ik dat terug kan krijgen ?15:42

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!