/srv/irclogs.ubuntu.com/2015/05/02/#ubuntu-dk.txt

Ubuntubruger3hejsa14:08
Ubuntubruger3jeg har lige prøvet at ligge ubuntu på en virtuelbox14:08
Ubuntubruger3men den opløsning jeg får er 640 x 48014:08
Cybergeek_ja det er pga. virtualbox14:08
Ubuntubruger3så står der at den bruger internal skærm14:08
Ubuntubruger3er der en måde hvorpå jeg kan ændre det ?14:09
Cybergeek_det mener jeg ikke du kan ændre på, mener det er virtualbox der sætter den begræsning14:09
Ubuntubruger3oki tak for svar :)14:10
Cybergeek_np :)14:11
=== |Praetorian| is now known as Neon
=== Neon is now known as Guest98903
=== Guest98903 is now known as |Neon|

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!