/srv/irclogs.ubuntu.com/2015/05/02/#ubuntu-se.txt

venum81hej alla01:12
=== cryingfreeman is now known as Guest7242
screedogod morgon07:02
Barretjo07:33
itmannenJag är nog gammal med dålig syn. Men inte ser jag några uppenbara nyheter i Ubuntu 15.0409:36
DuzuBara jag som tycker att facebook sidan ubuntu sverige bör vara mer aktiv? Senaste inlägget var från 2013 :(11:10
=== cryingfreeman is now known as Guest78041
=== cryingfreeman is now known as Guest37859
HundDuzu: Facebook-sidan är nog det minsta problemet. :P15:41
DuzuHund, förvisso kanske inte prio ett men genom att vissa upp sig på sociala medier så lär fler få upp ögonen för ubuntu.16:07
DuzuAtt man inte har tid att posta varje vecka på sidan kan jag förstå, men 2års inaktivitet är lite dåligt i mina ögon ^^16:08
Philip5kena swecarp17:10
swecarpkena Philip517:11
Philip5läget?17:11
swecarpbra håller på att instalera lite i vb17:13
swecarphur har du det själv17:13
Philip5jodå17:13
Philip5ska inte klaga17:13
swecarphar du gått över till kubuntu 15,0417:14
Philip5inte än men hade tänkt göra det i helgen här17:14
swecarpok såg du povels blog inlägg om den17:14
Philip5har jag inte läst17:15
swecarphttp://pavel.frimix.se/2015/04/28/dropbox-och-kubuntu-15-04/17:16
swecarphttp://pavel.frimix.se/2015/04/27/jag-har-blivit-en-gnome/17:17
Philip5swecarp, jag håller mig till kde men har inte börjat med plasma 517:20
swecarpok17:21
Philip5kör du plasma5?17:22
swecarphar testat plasma 5 lite i vb men den var inbte bra då vissa funktioner specifika för mageia inte funkar men annars så ser det bra ut får nog tänka om lite hur man jobbar i den17:23
swecarpska se om jag kan testa plasma 5,2 eller 5,3 hur det är17:25
starsurferHello !17:36
starsurferI am new here17:36
Philip5this is a swedish channel17:36
starsurferOk, jag kan prata svenska också om du vill ;)17:37
Philip5bra17:37
starsurferHur blir man medlem i Ubuntu Sverige ?17:38
Philip5ansöker på launchpad17:39
starsurferok, nu gjort det. alias223417:44
starsurferTänkte det är bra om jag är med, då jag bara använder ubuntu på mina datorer.17:45
starsurfer... och har gjort sen flera år tillbaka.17:46
starsurferkör 14.04 LTS17:46
Philip5ok17:46
starsurferJag tror det är många i Sverige som använder ubuntu, men som inte gjort sig till känna, t ex här. Är nog stort mörkertal.17:48
Philip5så är det nog. och långt ifrån alla är med i någon gemenskap kring det eller är med och bidrar17:50
starsurferprecis17:50
starsurferMånga är lata eller bryr sig inte.17:51
Philip5eller vill bara använda17:51
starsurferSen kanske inte alla vet att Ubuntu Sverige existerar överhuvudtaget.17:52
Philip5nej och ubuntu sverige gör ju sina saker17:52
starsurferHur menar du ?17:53
Philip5ubuntu sverige stödjer ju mest användandet av ubuntu och linux är med och översätter till svenska17:54
Philip5upströms ubuntu jobbar med programmen och samma17:54
starsurferUbuntu Sverige kanske borde göra mer reklam, t ex på universitet och skolor.17:54
Philip5jag är inte aktiv där så jag har dålig koll på hur levande eller vad de pysslar med nu17:55
Philip5går också i vågor17:55
starsurferok17:55
starsurferMen i denna chatten verkar det vara många som är med iaf, om man kollar på listan till höger --->17:59
Philip5den här kanalen är inte samma sak som att vara med i själva ubuntu sverige18:01
starsurferok, har ubuntu Sverige en egen kanal ?18:01
Philip5nej inte vad jag vet18:01
Philip5de brukar vara här också18:02
Philip5och på sin webb och deras forum18:02
starsurferBorde de inte ha en egen kanal ??18:02
Philip5sverige är för litet för två kanaler. de brukar öppna en kanal för irc-möten ibland18:02
starsurferok18:02
starsurferFinns en karta över deras medlemmar : http://www.ubuntu-se.org/drupal/map/user18:05
starsurferGanska många där ändå18:06
starsurferAlla som är här på chatten borde gå med i Ubuntu Sverige.18:07
Philip5alla här i chatten använder inte ubuntu18:09
starsurferOk, jag fattar ...18:10
swecarpjag gör det inte men trackar Philip5 ändå18:10
Philip5men det här är typ största kanalen för linux på svenska18:11
swecarpär en bra kunskapskälla denna kanalen18:11
Philip5jo18:11
starsurferOk, bra18:11
starsurferKan behövas när man kör fast18:12
Philip5finns alla sorters av erfarenhet här även om det kan vara lite tyst ibland eller anat snack18:12
swecarpPhilip5:  vem var det från min dist som jobbade med digikam18:12
* swecarp vet hur man dödar en chatt18:13
starsurferOk, ha en trevlig kväll, jag måste knega imorgon, så bingen nästa.  :(18:16
starsurferPå återhörande.18:18
starsurferJag kommer tillbaka en annan gång.  ;)18:18
Philip5swecarp, var det inte neoclust?18:19
swecarpok tack18:21
starsurferI am back .... hehe18:22
starsurferUndrar bara om Ni proffs tycker denna laptop är något att ha : http://m.ebuyer.com/70595518:23
starsurferhttp://fullcirclemagazine.org/2015/05/02/ubuntu-laptops-available-for-pre-order-with-ebuyer-com/18:25
starsurfer4000sek verkar lite dyrt  :(18:26
starsurferKan man ju få en bättre laptop här i Sverige och själv slänga in ubuntu på den.18:29
starsurferok. god natt.18:30
HundDuzu: Det är snarare en fråga om intresse tror jag.18:41
=== cryingfreeman is now known as Guest21782
hplcnån som har lust att hjälpa mig med ruby? både installation under ubuntu 14.04.2 och kod-problem? har kört fast totalt21:01
hplcvisste inte hur man installerar "rätt" miljö så kastade in Komodo Edit, men den ger inga hintar / ledtrådar som codeblocks brukade göra, vilken IDE finns för ruby, som ger förslag under tiden man skriver?21:04

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!