/srv/irclogs.ubuntu.com/2015/05/03/#ubuntu-hr.txt

Vlado9A3CYdobro jutro06:04
infy-:|08:41
Vlado9A3CY:)09:26
jellyMmike: mh, niko nije uzeo majcu?09:52
Mmiketak tvrde10:03
jellybojim se da je u hrpi tih zemalja rad u sweatshopu bolja opcija nego rad u polju10:03
Vlado9A3CYjelly: kakvu majicu... gdje? ... ima li XL veličine? :D10:03
=== chaky_ is now known as chaky
Mmikesugavi gmai14:03
Mmikei idijotski iphone14:04
Mmikekrivi klik, i voila, sinkalo mi sve kontakte s gmailom14:04
Mmikepa jebem ti rizu14:04
SilverSpacedan14:17
jellybaterije su cudne http://imgur.com/gallery/qS0lCpK 14:32
jellykoja banka ima dobro sredjena i jeftina SEPA placanja (ja placam nekome u EU)?16:23
=== spawn is now known as markosejic
markosejicd vecer16:48
jellyili sve cekaju krajnji zakonski rok (2016-10-31) i do tad naplacuju bezobrazne cifre16:49
SilverSpacejelly: lol kak se napuhnula baterija 17:02
markosejicmjenjaj je 17:03
jellymarkosejic: kontekst http://imgur.com/gallery/qS0lCpK 17:12
jellyppale mi je uvijek smijesan kad ga vidim na tv17:31
Mmikehttp://micropython.org/18:40
jellya di je micromkv :-(18:41

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!