/srv/irclogs.ubuntu.com/2015/05/03/#ubuntu-no.txt

qwebirc53182Folkens. Har vært borte fra Linux-distroer en mannsalder, men investerte forleden i en Pixel LS - og da har jeg installert Unity. Men: Jeg sliter med norske tegn. Identifiseres i layoutoversikten ved KB-valg, men fungerer altså ikke i miljøet. Bug, fix, eller noe helt opplagt jeg overser?09:25
hjdqwebirc53182: Hei.09:28
qwebirc53182hei!09:29
hjdØverst til høyre er det en rekke indikatorer i Unity. En av disse skal vise gjeldende tegnkart. Er den satt til No som forventet?09:29
qwebirc53182ser ingen tegnkart-indikator09:31
hjdHm, trodde da den var standard. Du har de andre, som lyd og klokkeslett osv.09:32
hjdGjorde du et aktivt valg angående tastaturoppsett under installasjon av Ubuntu? Tror den settes til norsk tastatur automatisk, hvis du angir tidssone/plassering som Oslo og/eller har valgt norsk som språk.09:33
qwebirc53182la det til nå, hadde satt opp kun norsk som standard - derfor ingen tilvalg. la til noen flere nå og aktiverte. men fortsatt ingen effekt.09:33
hjdHvis du søker opp Tekstoppføring  (Alle innstillinger -> Tekstoppføring), hvilke er listet i oversikten på venstre side?09:36
thiAsjeg vet dette er riktig i irssi: channel add -auto #ubuntu-no freenode16:00
thiAsmen hvordan får jeg lagt til flere kanaler i den kommando linjen? må jeg bruke komma?16:01
thiAsvet du Mathias?16:01
* thiAs :)16:01
RoyK  { name = "#ubuntu-no"; chatnet = "Freenode"; autojoin = "yes"; },16:21
RoyKthiAs: mistenker at Mathias er over Trondheim et sted16:22
thiAsRoyK: jeg vil helst ikke redigere config fila19:15
thiAsvil bruke channel add kommandoen :)19:16
thiAsså må jeg bruk komma for å legge til flere kanaler i den komandoen?19:19
thiAsvil ha #ubuntu-no og #ubuntu-no-offtopic på autojoin ;)19:19
thiAsnoen som vet?19:19
thiAsblir det sånn?? channel add -auto #ubuntu-no, #ubuntu-no-offtopic freenode19:21
thiAseller sånn kansje? channel add -auto #ubuntu-no;#ubuntu-no-offtopic freenode19:21
_404`dthiAs: Funker fint for meg å kjøre kommandoen to ganger men med forskjellig kanalnavn19:22
_404`dHusk at kommandoen legger til et nytt entry i den lista, så jeg vil tro at du bare vil ha en kanal per entry19:22
thiAsaha :D19:37
thiAsthx _404`d :)19:37
_404`dnull problem19:37
thiAs_404`d: vet du hvordan jeg gjør så nicket mitt blir endret til thiAs når jeg kobler meg til irc.freenode.net ?19:40
thiAsuten å permanent endre det19:40
thiAsnvm19:41
thiAsfant det ut19:41
_404`dHar ikke brukt irssi på evigheter, men bare for å forstå: Du tenkte på noe i den dur av server-spesifikt kallenavn right?19:42
MalinuxthiAs: http://irssi.org/documentation <<-- her står det en del om hvordan man confer opp irssi19:44
Malinuxjeg er mer kjent med syntaxen i weechat forøvrig19:45
_404`diset.pl har gjort meg bortskjemt19:45
thiAs/network add -nick thiAs freenode ;)19:45
_404`dserver-spesifikt nick ja, a'ight19:46
* Aeyoun anbefaler som alltid https://irccloud.com20:25
AeyounTopic er litt utdatert nå.20:26

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!