/srv/irclogs.ubuntu.com/2015/05/03/#ubuntu-se.txt

=== cryingfreeman is now known as Guest79939
=== Rebecca is now known as Guest45810
maxjezyHej18:58
maxjezysåg ni matchen igår19:06
maxjezyHej!19:22
hplcom jag kör dd för att lägga mac os på ett usb minne, har det betydelse om den är formaterad som msdos eller hfs+?21:15

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!