/srv/irclogs.ubuntu.com/2015/05/04/#ubuntu-no.txt

hjdNeste Ubuntu-versjon blir en varulv :D http://www.markshuttleworth.com/archives/146816:49
winbMen hva er nytt17:00
RoyKlitt nye programmer og biblioteker og sånt - det vanlige ;)17:21
RoyKingenting er spikra så tidlig uansett17:21
geirhaJeg hadde håpa på Warty Warthog :(18:18
RoyKgeirha: den er vel brukt før ;)18:19
=== winb is now known as jmk200

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!