/srv/irclogs.ubuntu.com/2015/05/06/#ubuntu-cat.txt

josepgallartBona nit!!20:02
wagafoBona nit!20:02
aniolgarciaHola, bona nit!20:02
rafael_carrerashola hola20:03
rafael_carreras#############################################################################20:03
rafael_carrerasbon vespre a tothom20:03
rafael_carrerasbé, dissabte tenim festa!!! :-)20:03
josepgallartole,ole!20:04
wagafoAlgun dia aconseguiré anar al Copèrnic 8-(20:04
rafael_carrerasencara estic editant el wiki20:04
rafael_carrerasels del copèrnic voldran les dades dels participants demà al vespre, com ho tindrem, wagafo?20:05
wagafoBé, cap problema, passa'm un correu i els envio20:05
rafael_carrerasd'acord, te'l passaré després20:06
wagafoLa graella ha quedat molt bé20:07
rafael_carrerasencara estic tocant coses al wiki, perdoneu que n dic gaire res20:09
rafael_carrerassí que queda bé la graella :-)20:09
rafael_carrerasa veure, la festa comença a les 10:15 , a quina hora quedem allà?20:10
josepgallarta les 9,00 h?20:11
josepgallarto 9,30?20:12
rafael_carrerassí, 9:30 em sembla bé20:12
wagafoEstareu una mica curts per al suport als installs20:12
wagafoSi almenys vingués el Giorgio Grappa, però no s'ha apuntat20:13
rafael_carrerassí, ja m'ho penso, però es farà e que es pugui20:13
wagafoS'ha apuntat el papapep, però no crec que se'n recordi gaire de l'Ubuntu...20:13
rafael_carrerashehe20:13
rafael_carrerasencara ens fedoritzaria els clients :-)20:14
wagafoBé, potser a l'institut hi haurà algú que podrà donar una mà20:14
rafael_carrerasesperem, i sinó, entre tots, incloent-hi els client que volen instal·lar20:14
aniolgarciasi ho necessiteu jo puc (intentar) ajudar amb el que calgui20:15
josepgallartadjudicat Aniol, seguint la llei RG tas convertit en ajudant oficial ;)20:17
josepgallartmoltes gracies !20:17
rafael_carrerashehe20:17
rafael_carrerasaniolgarcia: t'hi esperem a les 9:30 a la porta de l'institut20:18
rafael_carrerasque s'hi han de penjar pancartes i preparar coses diverses20:18
wagafoSi algú pot convindria que fes algun USB de la 14.04, i algun de Lubuntu, que a vegades la gent ve amb ordinadors vells per reciclar20:18
aniolgarciade res! No se si podrè ser-hi tan aviat, ja que m'han de portar, però s'intentarà20:18
josepgallartjo en portare20:19
rafael_carrerasbé josepgallart20:20
rafael_carrerasbé, no ho sé, hi ha alguna cosa més?20:22
josepgallartteniu informacio de una xerrda que fan a barcelona sobre el telefon amb ubuntu20:24
wagafoNo, jo no20:24
josepgallarthttp://www.meetup.com/Barcelona-Free-Software/events/221967219/20:25
josepgallartcontraprogramacio des de ubuntu?20:25
wagafoCanonical, almenys ens podrien avisar, no?20:26
josepgallartes molt lleig, jo vaig demanar que vinges algu i dingu podia20:27
rafael_carrerasvaja, el grup aquest el conec, però tampoc en sabia res20:27
wagafoLi haurem de dir al Planella a veure...20:28
rafael_carrerasbé, contraprogramació tampoc no és, que és un altre dia20:28
wagafoAh, no he mirat la data, pensava que era el mateix dia pel que ha dit el josepgallart20:29
josepgallartno es abans20:29
rafael_carrerasdemà, de fet20:29
wagafoIgualment es podrien coordinar amb nosaltres, no?20:29
rafael_carrerassuposo20:30
josepgallartbe jo nomes volia que o sabesiu20:30
wagafoBen fet, josepgallart20:31
rafael_carrerasperò són una altra cosa, totes les presentacions que fan són en anglès20:31
rafael_carrerasi hi van molts desenvolupadors estrangers que viuen a bcn20:31
rafael_carrerassí que estaria bé que avissessin, però vaja20:32
wagafoD'acord, llavors no hi ha gaire sol·lapament20:32
rafael_carrerasbé, alguna cosa més?20:34
wagafoRes per la meva part, recorda't de passar-me l'adreça per enviar la info demà20:34
josepgallartens veiem a Terrassa20:34
rafael_carrerasmolt bé, bona nit20:37
aniolgarciaDoncs fins dissabte! Bona nit!20:37
josepgallartbona nit!20:37
wagafoBona nit!20:38
rafael_carreras########################################################################################20:40
rgiurgiuHola20:51
rgiurgiuJa s'ha acabat la reunió?20:52
rafael_carrerassí :)20:52
rgiurgiuUps..20:56

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!