/srv/irclogs.ubuntu.com/2015/05/07/#ubuntu-nl.txt

=== zz_DenBeiren is now known as DenBeiren
Heronimusgoedemorgen !06:31
Heronimuskan iemand mij misschien helpen aan een programma, waarin ik een externe USB schijf kan opschonen, door bestanden te vergelijken?06:32
lordievaderGoede morgen.06:39
Heronimusgoedemorgen06:39
lordievaderHeronimus: Als het om text bestanden gaat, diff.06:39
Heronimusik heb verschillende bestanden...06:40
Heronimusjpg, odt abw...06:41
Heronimusik hoop vandaag mn nieuwe pc binnen te hebben, en dan heb ik zowizo ruimte om mn 500 gig schijf op usb te verplaatsen en te vergelijken06:42
Heronimus:)06:42
markdarkHmm ik had op mijn 14.10 installatie een crontab met @reboot gezet (onder eigen user) en die werkte goed, nu op 15.04 doet hij zijn werk niet meer06:42
markdark@reboot sleep 120; /usr/local/bin/forever -a -l /var/log/socket-io/app-socket.log start -c /usr/local/bin/node /home/ikke/Documents/Projects/app-socket/pushserver.js06:43
markdarkiemand enig idee?06:43
Slingmarkdark: waarom zou je dat willen?06:43
markdarkom de socket server lokaal te starten ivm development06:43
Slingklinkt als een erg vieze oplossing voor een ander probleem :o06:43
lordievadermarkdark: Klinkt als iets die je wilt verplaatsen naar een upstart/systemd script.06:43
Slingoh wacht06:44
Slingtil06:44
lordievader?06:44
markdarkhebben jullie een tut ergens voor forever upstart scripts?06:44
Slingtoday I learned06:44
Slingkende @reboot in cron nog niet :p06:44
Slingdat stop ik dan idd gewoon in een init/upstart script06:44
HeronimusHeronimus snapt niks van deze taal :D06:45
lordievadermarkdark: Je gebruikt 15.04, je wilt systemd scriptjes schrijven ;)06:45
markdarkah jah over gelezen idd06:45
markdarkthnx06:45
lordievadermarkdark: http://0pointer.de/blog/projects/systemd-for-admins-3.html06:46
lordievaderhttp://www.freedesktop.org/software/systemd/man/systemd.service.html06:46
markdarkdank u06:47
Heronimusik zoek vanmiddag wel even verder...06:49
Heronimusik dank u !06:50
Heronimusfijne dag !06:50
goudfazant3991hallo mijn mailbox vogeltje vliegt ineens weg hoe krijg ik die weer terug??11:23
goudfazant3991als ik de bovenste icoon aanklik dan staat er geen  thunderbird meer bij??11:26
goudfazant3991hoe krijg ik die terug11:27
goudfazant3991Sling bent U aanwezig11:41
SlingFermata: ^11:59
FermataWat is er?11:59
Slingik was me aan het verstoppen11:59
FermataIk ook ja.11:59
FermataGeen zin meer in.11:59
Fermataw 212:00
CyberGabberHad voorheen 10.04.4 LTS (Lucid Lynx). Heb onlangs een schone installatie gedaan naar 14.04.2 LTS. Echter alles wat betreft het resolven van sites, vinden van irc-kanalen, en repository ophalen bij apt-get update 'start' aanmerkelijk langzamer, alsof ie moeite heeft de gateway te vinden oid.17:47
CyberGabberIn FF heb ik network.dns.disableIPv6 op true gezet, dus resolven van site gaat nu redelijk normaal. Wat kan de reden van de ander langere relosve-tijd zijn?17:48
CyberGabberresolve-tijd.17:48
OerHeksDat merkte ik ook op , op een machien zonder SSD.17:48
CyberGabberHeb al allerlei dingen gedaan/getest, zou iets met een veranderde resolver zijn oid?17:49
OerHeks"network.http.pipelining"  from "false" to "true" ook geprobeert?17:50
OerHeksmaar dat werkt niet voor updates etc17:51
CyberGabberOerHeks: Is dat niet enkel voor FF ?17:52
OerHeksja, ouwe truuk, maar waarom je hele systeem traag netwerk heeft... is dit alleen op wireless?17:54
CyberGabberNee, kabel, niets Wifi (staat zelfs uit)17:55
OerHeksgeef je router eens een reset?17:55
OerHeksmaar ik merkte het ook, zonder ssd.17:56
CyberGabberIs dat niet iets met die dnsmasq? Was me niet geheel duidelijk17:56
OerHeksdat gaat me boven mijn petje :-(17:57
exalthaa die oude rakkers van me18:03
OerHekshey exalt18:20

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!