/srv/irclogs.ubuntu.com/2015/05/07/#ubuntu-se.txt

HundJag hade rekommenderat SSH. Du kan faktiskt köra grafiska program via SSH.00:00
LabanMm, via MingW och dylikt, men då ligger de inte igång om jag stänger anslutningen.00:00
HundAnvänd Screen.00:01
LabanPonera att jag vill ha ett parti patiens igång hemma, och vill fortsätta från jobbet. :)00:01
LabanScreen och visuella program fungerar väl rätt dåligt vad jag vet.00:01
HundIngen aning. :P00:01
HundJag har faktiskt nada koll på något utöver SSH.00:02
LabanXorg/Xfree är ju en server/klientlösning by design. Problemet är att jag vill kunna plocka upp en och samma kliensession.00:03
HundDet borde väl finnas något bra och öppet alternativ?00:04
LabanTycker också det.00:04
HundGnome använder något som heter Vino.00:05
HundX2go kanske kan vara något?00:07
Hundhttps://wiki.archlinux.org/index.php/X2Go00:07
LabanLåter intressant00:09
Hund:)00:10
P-AHej! Har ett problem med internetsäkerheten.13:30
P-AHello Is anyone here?13:40
Barreyes13:47
ewookno.13:48
ewook;)13:48
HundNästan rekord! Han stannade ju hela tio minuter.20:03
Philip5vem?20:03
madbearPhilip5: shutter count över 1800, redan20:17
Philip5madbear: du är värsta paparazzin20:42
madbearPhilip5: vågar inte, bor på så liten ort20:45
madbearfinns sköna profiler att fota här, ska greppa modet och fråga om jag får20:46
Philip5madbear: trodde du bara tog up-skirt-bilder ;)20:48
madbearhar ju en sån vinklingsbar skärm20:52
madbearden kallas ju för upskirtskärmen20:52
Philip5så klart du har ;)21:02

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!