/srv/irclogs.ubuntu.com/2015/05/13/#ubuntu-se.txt

=== screedoz is now known as screedo
rechargemorrn04:20
HundMorsning05:11
NeverW8Fredag idag ju06:48
NeverW8:)06:48
NeverW8Inte speciellt jobbig arbetsvecka med 3 dagar06:49
matachiNeverW8: I wish :|08:23
NeverW8matachi: alla kanske inte har det lika bra :/08:25
NeverW8Imorgon lär du ju vara ledig iaf matachi08:26
matachiNeverW8: Pluggar och har stuff att göra även om veckan bara är 3 dagar ;)09:00
NeverW8matachi: I feel for you :P09:02
matachiNeverW8: :)09:04
andolmatachi: Vad pluggas det?09:05
matachiandol: Software engineering på Chalmers09:06
NeverW8Nice09:07
blurkisbara jag som råkar ut för att min laptop med ubuntu 15.04 loggar ut användaren och stänger ner mitt desktop när jag stänger locket? Har satt alla energiinställningar till att inte göra någonting när locket stängs,11:09
Jack_Tja, jag håller på med mitt kandidat examen om open source local community. Jag undrar om jag kunde ställa några frågor om någon har lust att svara på frågorna?12:28
BarreJack_: det är bara att ställa frågorna rakt ut, ibland är det folk här och kan svara :)12:33
Jack_Kandidat arbetet focuserar på lokala open source communities, Vad för sorts roll har den lokala open source community, hur kommer det sig att folk deltar i lokala open source community.12:52
Barreoj, där ser man12:53
NeverW8Hoppas någon kan ge en mer formell förklaring än en själv :P13:13
LabanJag skulle nog snarare påstå att den lokala förankringen av OS-projekt är ganska död. Open Source lever mer i en geografiskt obunden värld. Lokala hak som #Ubuntu-SE skulle jag mer säga handlar om en social knutpunk för att utväxla lite idéer och snacka med likasinnade, mer än tillhörighet i ett visst projekt.13:19
LabanEn fritidsgård för nördar, ungefär som O'Leareys för sportintresserade.13:21
LabanM.a.o borde det finnas underlag nog för att starta "Nördarnas sportbar" där det visas terminalfönster, bandbreddsgrafer och systemtester på skärmarna :p13:22
NeverW8^13:25
Jack_Är det verkigen så dött?, vissa lokala OS grupper deltar i vissa projekter som företagen har, Gör inte ubuntus lokala Os grupper det?13:30
BarreJack_: jo, det gör de. De som gör detta hänger dock inte här så ofta, de är mest på forumet : http://ubuntu-se.org/phpBB3/index.php13:34
cowbacontjena grabbar (och flickor?)15:53
maxjezycowbacon, du kan säga höns17:25
maxjezydet är som hen fast i grupp17:25
maxjezytjena höns17:25
cowbacontjabba hönsen17:26
hplcjag har en katalog, med en oerhörd massa underkataloger, som innehåller 220 000 filer, av dom måste jag extrahera och kopiera bildfilerna till en separat mapp, vilket shell command åstadkommer det?? bildfilerna är jpg och jpeg och ligger på olika nivåer i trädet18:57
hplcnåt i stil med:  "sök rekursivt bildfiler och kopiera till mappen XYZ"18:58
gusnanhplc: http://www.binarytides.com/linux-find-command-examples/ - se punkt 26 och använd INTE rm, utan något cp-kommando.19:08
hplcgusnan, tack :)19:08
andolhplc, gusnan: Fast problemet med att bara slänga in en cp där är ju att du får problem ifall du i olika underkatalog har filer med samma namn, då en enkel cp kopierar allt till en platt destination.19:12
gusnanhmm, ja, sant.19:15
* andol föreslår istället något i stil med följande: find -type f -name "*.jpeg" -exec rsync --archive --relative {} /ny/sökväg/ \;19:17
* gusnan föreslår att hplc lyssnar på andol.19:18
andolDär det speciella är att låta rsync --relative skapa katalogstruktur efter behov.19:18
andolSagda find-kommando förutsätter att du står på toppnivå i den katalog du vill gräva ut jpeg-filer från. Blir lättast med de relativa sökvägarna på det viset.19:18
andolBorde även gå att lösa enbart med hjälp utav rsync, ifall man får rätt includes och/eller excludes på plats.19:23
=== emma_ is now known as emma
hplcajajaja.......den skriver ut dom ca 400 underkatalogerna........igen : /22:44
hplcfast nu innehåller underkatalogerna faktiskt bara bilder, alltid nåt :)22:45
hplcönskar jag vore lika bra som andol på det här23:00
einandmaxjezy: nix23:09
maxjezyeinand, ok23:10
einandmaxjezy: läget?23:11
maxjezyeinand, det är inte så bra men annars är det bra.23:11
maxjezyeinand, själv då?23:11
einandmaxjezy: varför inte bra?23:19
einandmaxjezy: bytte jobb i måndags23:20
maxjezyär så less på att bo här i norrland nu, men jag har ju barn så det är inte bara att packa och dra.23:20
maxjezyvad har du nu hittat för jobb?23:20
Philip5jiggolo23:44
einandmaxjezy: programmerare23:45
einandmaxjezy, Philip5 http://www.idg.se/2.1085/1.626131/ny-algoritm-tar-bort-din-reflektion-fran-fonsterfoton23:46

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!