/srv/irclogs.ubuntu.com/2015/05/15/#ubuntu-pl.txt

drathirm477: lepiej bez polewania, bo zle bile podwojnie widziec ;p00:02
m477drathir: ale wtedy 2x punktow co przeciwnik mozesz wbic :)06:38
drathirm477: cwane, cwane...07:00
drathirbry...07:00
m477no ba07:00
=== _2M1R__ is now known as _2M1R_

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!