/srv/irclogs.ubuntu.com/2015/05/15/#ubuntu-rs.txt

=== Sceko[AFK] is now known as Sceko
jelen_samo za jelenu;)  https://www.youtube.com/watch?v=M8HMDf66Was preko dugih talasa16:45
jelen_hm:(nemam namjeru da vas spamujem Ali potrebnomi je da me banujete;)!16:48
* jelen_ hm :(16:51

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!