/srv/irclogs.ubuntu.com/2015/05/19/#ubuntu-se.txt

rechargemorrn03:19
NeverW8Gäsp...06:22
HundMors06:23
NeverW8Hej hej06:23
NeverW8Hmm06:39
NeverW8Har ubuntu 15.04 infört systemd?06:43
NeverW8Snacka om att man ligger efter06:43
andolJorå, framtiden är här :)06:46
NeverW8Mjo det var väl på tiden :P06:47
HundÄsch, menar du att dom var långsam? ;P06:47
NeverW8Vad är det för problem med min screen idag alltså.. känns som någon vart inne i mitt system för att jävlas06:49
NeverW8http://alpackashare.com/uploads/1.%20ssh%202015-05-19%2008-50-14.png2015-05-19-06-50-25_555add313fd2b.jpg06:50
NeverW8That länk06:50
HundLOL06:51
HundInte ens nära det jag skrev. :P06:51
NeverW8Roligaste är att jag får fullt med "broken characters" i ubuntu-se bara06:51
NeverW8när jag förstår det Hund x)06:51
HundKanske något med kanalen? :P06:52
NeverW8Möjligt att det ligger på min sida06:52
NeverW8Tror det möjligtvis kan vara någon plugin som strular till detta..06:54
NeverW8Tisdagar är seriöst värre än måndagar06:54
Hundhaha07:00
NeverW8TLDR; Det finns hamburgare som fontval07:28
NeverW8https://askubuntu.com/questions/625021/how-can-i-make-my-shell-prompt-look-like-a-cheeseburger?stw=207:28
NeverW8Fick ju dagen att bli lite bättre07:28
=== oGG_ is now known as oGG
=== oGG is now known as Guest23255
=== Guest23255 is now known as oGG
=== foob_ is now known as henken
* Hund petar på Zambezi17:54
HundKöpte du någon klocka?17:54
chashej19:09
chaskör nån magine i ubuntu>?19:10
hplcändelsen *.pl   står det för Perl eller Prolog?, båda använder det som ändelse21:39
gusnanhplc: bättre svar än så får du nog inte.21:48

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!