/srv/irclogs.ubuntu.com/2015/06/10/#ubuntu-se.txt

NeverW8Vad är ens 1-3 bankdagar, går inte sakerna över per automatik :|08:26
NeverW8Dumma skatteåter... suck..08:26
LabanBankdagar är bara påhitt för att bankerna skall få lite ränta.08:29
Linda^Jag fick mina skattepengar igår. Hela 161kr. Så rik!08:33
LabanVad skall du göra med din nya förmögenhet?08:33
Linda^Jag handlade på Willys för dom igår.08:35
Linda^borta!!08:35
madbearNeverW8: den här veckan kan man spota madbear i sköndal08:56
madbearhan går med två hundar som är väldigt omaka08:56
LabanWillys... ogillar att handla där.09:16
=== Barre changed the topic of #ubuntu-se to: Välkommen till #ubuntu-se! Läs våra kanalriktlinjer på: https://wiki.ubuntu.com/SwedishTeam/IRC/IrcRiktlinjer | LoCo-möte 9/6 kl 20:00 (Uppskjutet, återkommer med ny tid)
NeverW8madbear: jaså? vad i allsindar gör du där?09:52
NeverW8Några 161kr vart det inte här :P men några 20k, lite sugen på ny serverhårdvara och vill gärna beställa så jag får dem innan helgen.09:53
NeverW8Därför jag är så tjurig för att jag inte fått pengar än09:53
madbearNeverW8: hundvaktar09:54
NeverW8madbear: är det galna björnar?09:55
madbearNeverW8: typ10:55
NeverW8åh kebab, vad jag saknat dig..<314:10
sireorionhej har installerat apache2 med mysql men nåt e fel nån som kan det där med webserver?14:49
ePaxsireorion, tail -f /var/log/syslog eller /var/log/apache2/error.log14:50
sireorionePax: Kolla denna sida http://213.67.135.123/index.php14:51
Amozsireorion, och hur ser din conf ut för webspell?14:52
Amozantar att där finns nån conf-fil som anger uppgifterna till databasen14:52
ePaxsireorion, installera libapache2-mod-php514:52
ePaxsireorion,  och starta om apachen efter installationen14:52
sireorionok vänta 2 sek14:53
sireorionhar redan senaste versionen där14:53
ePaxsireorion, även  php5-mysql14:54
sireorionsamma där14:54
ePaxOch en omstart om du installerar båda samtidigt14:54
sireorionomstart av system eller apache?14:54
ePaxenbart apachen14:54
sireorionööh. sudo restart apache?14:55
ePaxsireorion,  testa med att installera php5-mysql14:55
sireorionden e den senaste14:55
ePaxsireorion, sudo /etc/init.d/apache2 restart14:55
sireorionfail står det nu14:56
sireorion:S14:56
ePaxDå är apachen felconfad14:56
ePaxfel pga vaddå?14:56
sireorionwaiting /var/lock/apache2 already exists but is not a directory owned by chaotech.14:57
ePaxsudo min vän sudo14:57
ePax(;14:57
ePaxsudo /etc/init.d/apache214:57
ePaxsudo /etc/init.d/apache2 restart14:57
sireorionfal14:58
sireorionfail igen14:58
sireorionwaiting /var/lock/apache2 already exists but is not a directory owned by chaotech14:58
sireorionchmod -f 777 /var/lock?14:58
ePaxär det en ubuntu server14:58
sireorionjapp14:58
ePaxOch har du sudo rättigheter?14:58
sireorionkör via putty med sudo su inlog14:59
sireorionså det står root@chaotech14:59
ePaxok14:59
ePaxdå är du root14:59
sireorion * Restarting web server apache2                                                /var/lock/apache2 already exists but is not a directory owned by chaotech. Please fix manually. Aborting.15:00
sireorionskum server15:00
ePaxrm -R /var/lock/apache215:00
sireorionrestart efter eller?15:01
ePaxsen /etc/init.d/apache2 restart eller enbrt start15:01
sireorionrestart ok15:01
ePaxHade du installerat php5-mysql  ?15:03
sireorionjapp15:03
sireorionkan jag paste 5 rader utan att bli kickad?15:03
sireorioneller ska jag köra pastebin15:03
ePaxDet kan kan du väl15:03
ePaxKör på15:03
sireorion<?php  $host = "localhost";  $user = "chaotech";  $pwd = "mimmi";  $db = "chaotech";  define("PREFIX", 'ws_eE2_'); ?>15:03
sireoriondär är -mysql.php15:04
ePaxok15:04
sireorionändrade pwd innan =)15:04
ePaxbra (;15:04
sireoriondetta borde väl stämma?15:04
ePaxMen vad är problemet nu15:04
sireorionERROR: Can not connect to MySQL-Server15:05
sireorionmåste jag confa sql nåt?15:05
ePaxahm15:06
ePaxHar du lagt till databas och användare i mysql?15:07
sireorionbehöver man det?15:08
Amozsireorion, jaaaa15:08
Amozdet va det jag skrev från början15:08
ePaxSjälvklart... Hur ska du annars koppl upp dig mot mysql15:08
ePaxkollpa*15:09
ePaxkoppla*15:09
ePax(;15:09
* sireorion tar på sig dumstruten o ställer sig i hörnet15:09
Amozpersonligen gillar jag att köra phpmyadmin för att lägga in nya databaser och användare15:10
ePaxDet finns en hel del howtos på google hur man lägger till databaser i mysql... eller med phpmyadmin som Amoz säger15:10
ePaxAnnars kan du fixa det direkt från terminalen15:11
sireorionamos: har det.. Skiftar till grafiskt15:11
ePaxWintendo människor (;15:11
sireorion=)15:11
sireorionePax: får ta det via terminalen eftersom att jag kommer inte åt phpmyadmin som root15:13
sireorionkör via xRDP15:14
ePaxtesta terminalen då15:14
sireorionFAN15:21
sireorionepax har du 2 liter soppa så jag kan bränna upp den där serven15:21
sireorionhur vet jag va jag har för user o pass till phpmyadmin?15:22
ePax(;15:22
ePaxsireorion, det är nog samma lösen som för mysql15:22
sireorionmen det va det inte... Måste ändra det igen då?15:22
ePaxSå samm lösen som myswl frågade dig om när du installerade mysql... du loggr in med root och lösen15:22
ePaxJapp15:23
sireorionså nu har jag satt anv root pass mimmi15:27
sireoriono kom in... så va ska man göra sen?15:27
Amozsireorion, är detta något som ska användas i produktion, eller ska du bara testa lite?15:29
sireorionska testa först lite sen ska denna server användas till en clan15:29
Amozrekommenderar att du sätter nåt säkrare lösenord i så fall och inte delar med dig av det15:30
sireorionkommer ändra det när jag e klar med den =)15:30
Amozdet viktiga nu är att du förstår hur en databasserver som MySQL fungerar. Det du ska göra är att skapa en ny databas, och helst en ny användare med, så du slipper använda root-kontot bara för att få ditt CMS att fungera15:31
sireorionok15:31
Amozkika upp hur du skapar en ny användare med tillhörande databas, borde finnas en färdig SQL-oneliner nånstans15:31
ePaxSånna howtos finns överallt :D15:32
Amozdu kommer sen använda denne nya användare med tillhörande lösen för att ansluta till själva databasen, dessa uppgifter lägger du sen in i din config-fil för CMS:et15:32
sireorionok15:32
sireorionööh menar du en sådan?15:41
sireorionhttp://www.w3schools.com/php/php_mysql_create.asp15:42
Amozsireorion, inte riktigt15:44
Amozdu ska titta efter SQL-queries, dvs hur du manuellt administrerar databasen, inte via PHP15:45
Amozsireorion, http://stackoverflow.com/questions/1720244/create-new-user-in-mysql-and-give-it-full-access-to-one-database15:45
sireorionwow nu ska jag bara veta va som ska finnas i databasen15:50
Amozsireorion, om du lyckades skapa användare å allt så är nästa steg antingen att köra ett skript som du fått via mjukvara du ska köra, eller så sköter den det via nån slags installationsguide som drar igång när du öppnar hemsidan första gången15:53
Amozdu får helt enkelt läsa webspells guide och se vad deras docs säger15:53
sireorionhittade på webspell. ska tanka hem en cms fil eller va det va15:55
=== Barre changed the topic of #ubuntu-se to: Välkommen till #ubuntu-se! Läs våra kanalriktlinjer på: https://wiki.ubuntu.com/SwedishTeam/IRC/IrcRiktlinjer | LoCo-möte 16/6 kl 20:00
Philip5Linda^, nu är det dags...20:43
sireorionamoz e du vaken?22:13
sireorionnån som e vaken som e haj på php22:14

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!