/srv/irclogs.ubuntu.com/2015/06/17/#ubuntu-se.txt

=== Barre changed the topic of #ubuntu-se to: Välkommen till #ubuntu-se! Läs våra kanalriktlinjer på: https://wiki.ubuntu.com/SwedishTeam/IRC/IrcRiktlinjer
=== cryingfreeman is now known as Guest33388
Amoztypiskt att nätet/servern går ner när man inte kan fixa skiten på distans :|15:51
cowbacon:|15:53
molgrumhttps://twitter.com/Falkvinge/status/61107205848793088116:43
Amozmolgrum, hah, verkar dock vara fixat nu i senaste chromium inom debian16:55
molgrumhar kört chrome rätt länge på win8, med mikrofon. laptop :P16:56
Amozmolgrum, fast nu verkar de ju inte som att de avlyssnat, utan hittills har de bara "otillåtet" tankat ner en binär blob.16:58
molgrumaha16:58
sleeveacehelp18:24
Amozlol18:31
Peyamin mona bogando koo22:40
SquarismOm ssh säger (ssh -vvv) debug1: Offering RSA public key: /home/karlw/.ssh/id_rsa ... är ngt fel? Jag menar id_rsa.pub är ju min publika o id_rsa bara är ju den privata nyckeln23:38

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!