/srv/irclogs.ubuntu.com/2015/06/30/#ubuntu-no.txt

AndyOsloHmm, liker ikke at jeg ikke får kontakt med Pi'en hjemme20:53
RoyKAndyOslo: du får dra hjem og banke liv i den ;)23:19

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!