/srv/irclogs.ubuntu.com/2015/06/30/#ubuntu-se.txt

molgrum"HTTPS och SSL kommer inte fungera i och med den ompekning du gör på webbkontot med en frame samt att det inte fungerar på vårat webbhotell. Jag har dock framfört ditt önskemål om att göra detta möjligt."13:00
molgrumbahnhof13:00
molgrumhoppas det blir möjligt, men han sa att egentligen ska man inte kunna hosta websidor på det sättet jag gör :)13:01
molgrumman ska använda deras webhotell ist13:01
LabanPå vilket sätt gör du då?13:02
molgrumjag ställer in så att min domän går till en sida som innehåller en frame med mitt ip13:03
molgrumdet finns också möjligheten att omdirigera direkt till mitt ip-nummer men då syns det i adress-rutan vilket ser fult ut13:04
LabanTyp så framen går till http://123.123.123.123?13:04
molgrumjapp13:04
molgrumexakt så13:04
LabanKänns ju lite meningslöst med SSL då.13:04
molgrumvarför det?13:05
molgrumjag ska hosta git och owncloud på sidan också13:05
LabanDet är ju bara anslutningen till själva domänen som blir krypterad.13:05
LabanInte anslutningen mot ditt IP.13:05
molgrumjo precis13:05
LabanSåvida du inte har cert för den också.13:05
molgrumdu menar att det inte går att ha en index.html för SSL då, och ha den framen att peka på https?13:06
LabanJo du kan ju köra framen mot https://12.12.12.12/13:07
LabanGäller ju bara att den webbservern också är uppsatt med SSL, och att du har ett giltigt cert.13:08
molgrumja, fast jag menar att ha en för http och en för https. går det?13:08
LabanDu kommer att få felmeddelanden i browsern om att vissa resurser inte är säkra, på en annars säker anslutning.13:09
LabanFör allt som går mot http://12.12.12.12/ är okrypterat, det är bara det mot https://dindoman.se som är krypterat.13:10
molgrumaha13:10
molgrumfår tänka till lite om jag vill att ip-numret visas, tror https ska fungera då13:11
LabanBättre att lägga in en redirect på dindoman.se till https://12.12.12.12/.13:13
LabanSedan är det ju upp till dig om du vill ha ett självsignerat cert, eller om du kan få ett mot 12.12.12.1213:13
molgrumför mina ändamål kan jag skaffa ett signerat cert för $9/år13:13
molgrumcomodo tror jag13:14
LabanEller gratis med startssl, om det är för personligt bruk.13:14
molgrumstartssl? ska kolla upp13:14
molgrumdet är för vänner och släkt mestadels13:15
molgrummen att hamna på google är ett plus :)13:15
LabanBra val för övrigt med ownCloud.13:15
molgrumjag kör allting på en Pi113:16
molgrum:)13:16
molgrumfunkar bra hittills13:16
molgrumjag har inte testat owncloud än dock13:16
LabanLägg in en pi.dindomän.se istället för att greja med ip-adressen hela tiden...13:17
LabanEller helt enkelt www.dindoman.se13:17
molgrumdå måste jag betala mer för ssl :P13:19
molgrumom jag ska ha subdomäner alltså13:19
LabanMed startssl så får du huvud+en sub.13:20
molgrumhttp://www.noip.com/support/knowledgebase/asus-ddns/13:21
LabanNoIP har jag kört med i många år, men nu för tiden använder jag en egen sådan tjänst istället.13:23
molgrumundrar bara hur fasen allt fungerar :)13:23
molgrumvisste inte om DDNS innan13:23
LabanKör curl eller wget mot en uppdateringssida bara som i sin tur uppdaterar DNS:en.13:23
LabanEller det är så min är iaf. :)13:23
molgrumkan jag snygga till att ipt visas med en DDNS?13:24
molgrumeller jag fattar inte riktigt :)13:25
molgrumom jag omdirigerar direkt alltså13:25
LabanJa tanken är då att du inte behöver visa IP:t i adressen.13:26
molgrumaha13:26
molgrumså det visas typ molgrum.noip.com?13:26
LabanJapp13:26
molgrumlåter ju so men lösning13:26
molgrumsom*13:26
molgrummen då måste jag fippla i routern alltså?13:26
LabanNja, har du fast IP?13:27
LabanBahnhof gillar väl det....13:27
ePax0_o13:27
molgruminte säker faktiskt13:27
molgrumglömde fråga dwet :*13:27
LabanOm du inte vet, så har du det troligen inte :)13:28
LabanSå visst, det kan vara smart att lägga in det i routern då.13:29
molgrumaha13:30
molgrumroutern uppdaterar åt mig automatiskt?13:30
molgrumså jag slipper göra det13:30
molgrumvarje månad, hemska tanke13:31
LabanJa lite så =)13:33
LabanHar varit med om att hålla samma tilldelade adress i flera år13:34
molgrumLaban: så jag pekar mot en noip.com-adress? direkt omstyrning13:36
molgrummärkligt system dom har men men13:38
LabanJa gör det. Antar att de lägger ett CNAME mot din noip då,14:04
molgrumLaban: CNAME?14:12
molgrumhmm, min router vill ha användarnamn + epost i nån sorts kombination, hur ska jag göra?14:53
molgrumför DDNS14:53
molgrumaha, verkar vara antinge neller14:56
molgrumdet var väldigt oklart :)14:56
andolmolgrum: Låter som om att din router har inbyggt stöd för någon DDNS-tjänst. Tycker du att den fungerar obra kan du ju alltid låta din hemmaserver prata direkt med lämplig DDNS-tjänst.14:57
molgrumjag har precis skapat en ddns14:57
molgrum:)14:57
molgrumkonfar bar aroutern nu14:57
molgrum"registrering lyckades" :D14:59
molgrumnej, det går inte med https :(15:02
andolmolgrum: Vad går inte med https?15:03
molgrumandol: gjorde en direkt omstryning istället till min ddns, men https ger fel certifikat15:04
andolmolgrum: Vad menar du med direkt omstyrning?15:04
molgrumandol: att den sätter ddns-namnet i adresrutan15:04
molgrumsvårt att förklara, jag vet inte hur bahnhof tänker :)15:05
andolAlltså, det fält som anges i adress-fältet måste stämma överens med certifikatets CN alt ASN.15:06
* andol gissar att han förstått mer ifall han läst backlog bättre.15:06
molgrumja alltså om jag pekar till någon ip så kommer det http:// och / runtom15:06
molgrumi själva confen15:06
molgrumjag kan inte peka till någon ip direkt15:06
andolAhh, låter som en implementationsdetalj någonstans.15:07
molgrumjag lade fram os mönskemål att tillåta https iaf, supporten skule framföra det15:07
molgrumsom*15:07
molgrumskriver som en kratta på detta tangentbordet15:08
molgrumom jag går in på min https-sida via routern så kommer mitt namn upp korrekt15:09
molgrumantar att dom inte redirectar port 44315:09
molgruminte helt klart om jag måste in på noip varje månad, men men får se.. dom lär skicka ett mail15:22
=== cryingfreeman is now known as Guest46092
ePaxmolgrum: Gör så här. Kollpa in en mobil till din dator/server/whatever du har hemma. Fixa gammu. Om IPn ändras och du hittar inte din server så sms-ar du till din (det härär görbart med en liten bash skript) Gammu mobil exempelvis "whats my ip" :) Så skickar den tillbaka korrekt IP med SMS. :)15:25
ePaxKoppla*15:25
molgrumePax: låter omständigt :)15:26
ePaxmolgrum: Kul (; Då kan du uppdatera servrar med sms starta om osv (;15:28
molgrumhmm, måste man besöka noip.com för att den inte ska släppa eller kan min router göra det åt mig?19:30
molgrumhar en ASUS N56U19:31

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!