/srv/irclogs.ubuntu.com/2015/07/01/#ubuntu-cat.txt

=== AndroUser is now known as aniolgarcia
=== jsalviac_ is now known as jsalviac
=== aniolgarcia is now known as aniol_android
josepgallartbona nit !!19:59
aniolgarciaHola, bona nit!19:59
josepgallarthola aniolgarcia20:00
josepgallartAqui teniu el enllaç al grup de telegram sobre ubuntu phone en catala: https://telegram.me/joinch…/007105090191a0ce84e0e5eb94f659ac20:01
aniolgarciaSí, jo ja hi sóc!20:02
aniolgarciaEl vaig rebre a través de la llista de correu20:03
josepgallartclar es cert men avia oblidat :-/20:03
aniolgarciaGràcies de totes maneres!20:04
josepgallartavui si no apareix el walter acavarem aviat20:04
josepgallartel unic punt el va proposar ell20:05
aniolgarciaSí, és cert... Esperem una mica, a veure si apareix...20:07
aniolgarcia_problemes de connexió...20:12
josepgallartque et sembla si plegem?20:22
aniolgarciacom vulguis. Tu tens algun punt o alguna cosa per dir?20:23
josepgallartno20:23
josepgallartsi tu vols comentar alguna cosa ?20:23
aniolgarciano, no s'e m'acudeix res a comentar...20:24
josepgallartdons fins la propera20:25
aniolgarciadoncs sí, fins aquí la reunió d'avui20:26
aniolgarcia#################################################################20:29

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!