/srv/irclogs.ubuntu.com/2015/07/05/#ubuntu-no.txt

ToffeNoen anbefalt online backup plasser? med god størrelse18:18
MathiasRoyK anbefaler vel crashplan.no22:07
Mathiasjeg tester ut backblaze22:07
RoyKMathias: funker vel dårlig på linux22:09
Mathiasfinner vel alltids veier rundt det22:10
RoyKjoda, men å kjøre det via wine er jo   litt stress23:04

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!