/srv/irclogs.ubuntu.com/2015/07/05/#ubuntu-se.txt

UmeaboyHej! Har ställt frågan i #ubuntu-translators, men får inget svar så jag provar här också.02:44
UmeaboyVar laddar jag upp för proofreading av program som jag har översatt bitvis eller helt?02:45
=== tsvenson is now known as tsvenson|afk
molgrumfunkar M-Audio Keystation 49 II i ubuntu?09:34
molgrumett MIDI-keyboard09:34
=== tsvenson|afk is now known as tsvenson
Peyamfaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaan va varmt det e idag14:07
MarkusDB1Någon som provat att köra ett usb-grafikkort med ubuntu. Display-link? Har hört att det ska fungerat dåligt tidigare.14:16
molgrumPeyam: jag är ungrare, jag tycker det är behagligt :)14:29
MarkusDB1hehe ungern är skitvarmt =)14:30
MarkusDB1varit där ett par sommrar. kunde kallas för ugnen14:31
molgrumhahaa14:32

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!