/srv/irclogs.ubuntu.com/2015/07/22/#ubuntu-nl.txt

lordievaderGoede morgen.07:57
maartjegoedemiddag09:46
maartjeWie kan mij helpen om een usb mp3 de rechten aan te passen, ik kom er niet uit09:47
lordievaderWelk filesystem gebruikt het?09:49
maartjeik heb werkelijk geen idee omdat ik het in gparted niet eens kan benaderen, maar gok op ntfs09:51
lordievaderNtfs support geen Unix file permissies.09:51
maartjehet is een dingetje van dekruidvat, het gekke is dat het gewoon heeft gewerkt, er op er af en er weer op, zowel mp3 als video bestanden09:52
maartjewat wil dat zeggen?09:52
lordievaderDat het waarschijnlijk van root met 777 rechten is, o.i.d.09:54
lordievaderHerkent je kernel de mp3 speler?09:54
maartjewat bedoel je daar mee?09:56
lordievaderOf jouw operating system uberhaupt ziet dat je een mp3 spelen aansluit.09:56
maartjeOh jaa09:57
maartjeik zie ook alles wat er opstaat, maar kan er niets mee, niet verwijderen, henomenen enz09:57
maartjein eens nietmeer, ook niet op de pc van mijn dochter niet ( Kubuntu)09:58
maartjeik heb uiteraard zelf al ff geprobeerd, maar ook via sudo nautilus lukt het niet, schiet steeds terug naar "geen"  rechten09:59
lordievadermaartje: Open een terminal, haal de mp3 speler uit pc, draai in je terminal "sudo udevadm monitor --environment --udev", plug de mp3 speler weer in. Krijg je allemaal tekst in je terminal te zien?10:00
maartjeja idd10:02
lordievaderOke, dan wort ie in iedergeval nog herkent. Wat is de output van 'ls /dev/sd*'?10:05
maartjewatmoet ikdoen?10:07
maartjeoh, sorry las er over heen, 1 tel10:07
maartjedan staat i er niet tussen10:08
lordievadermaartje: Wat krijg je daaruit.10:09
maartjels /dev/sd*10:11
lordievadermaartje: Dat is het commando, niet de output.10:11
maartjesnap ik :_)10:12
maartjewaar kan ik het ook al weer droppen?10:12
maartjelama zie het al10:12
maartjehttp://paste.ubuntu.com/11919198/10:13
lordievaderHeb je twee harde schrijven?10:13
lordievaderschijven*10:13
maartjeja10:14
lordievaderWat is de output van 'sudo parted /dev/sdc print'?10:17
maartjeFout: /dev/sdc: onbekend schijflabel10:18
lordievadermaartje: Daar gaat het dus fout ;)10:20
lordievaderMaak een nieuw label en een partitie.10:21
maartjeuuuuh, ...? hellup!! ;-)10:25
maartjealles via gparted10:25
maartje?10:25
lordievadermaartje: Er kan, ik zou het via parted doen ;) Moet ik je er doorheen lopen?10:28
maartjeheeeeul graag <310:29
lordievadermaartje: sudo parted /dev/sdc10:29
lordievadermklabel msdos10:29
lordievadery10:29
lordievadermkpart10:29
lordievaderprimary10:29
lordievaderfat3210:30
lordievader2048K10:30
lordievader-110:30
lordievaderquit10:30
lordievaderZo uit mijn hoofd is dat het ;)10:30
maartjedat kwam er rap uit :D10:32
maartjemaar.... http://paste.ubuntu.com/11919244/10:32
lordievaderDe waarschuwing mag je negeren.10:32
maartjeoke en dan10:33
maartjeusb er in en uit?10:34
lordievadermaartje: Nee, als het goed is heb je nu een /dev/sdc1, klopt dit?10:37
maartjeja en een deel ongebruikt van 1.95 mb10:38
lordievader?10:39
lordievadermaartje: sudo mkfs.vfat -F 32 /dev/sdc110:39
maartjedat zie ik in gparted10:39
maartjebla10:39
maartje:)10:39
lordievaderHeb je het filesystem al aangemaakt?10:43
maartje:/10:45
maartje?10:45
lordievader22-12:39 < lordievader> maartje: sudo mkfs.vfat -F 32 /dev/sdc110:46
maartjehttp://paste.ubuntu.com/11919306/10:51
lordievaderStaat je gparted nog open?10:52
* lordievader gaat een eitje bakken10:53
maartjeja, maar na het uit zetten en opnieuw doen zelfde medling10:55
maartjeeet smakelijk :D10:55
maartjewil je me straks nog ff verdre helpen?11:14
JanC<lordievader> Ntfs support geen Unix file permissies.11:47
JanCnatuurlijk wel, inclusief extended attributes, etc.; het is 100% POSIX compatible11:48
lordievadermaartje: Ben ik weer.12:02
lordievaderJanC: I stand corrected.12:03
JanClordievader: je moet de documentatie er maar eens op nalezen als je vrije tijd over hebt (het werkt niet meteen OOTB, zeker niet als je ook enigszins compatibel wil blijven met Windows)12:05
JanCntfs-3g docu12:06
lordievaderMeh, ik gebruik voornamelijk ext filesystems...12:07
maartjeik ook :D12:10
lordievadermaartje: Is sdc1 in gebruik? (sudo lsof /dev/sdc1)12:12
maartjehttp://paste.ubuntu.com/11919616/12:14
lordievaderNo such file or directory? Heb je je mp3 speler uitgepluged?12:16
maartjenee... :/12:22
maartjenog maals en dan er uit?12:23
maartjeik bedoel dus ja, hij hangt er niet aan12:23
maartjeoke , aangekoppeld en commando sudo lsof /dev/sdc1 gedaan12:24
maartjewat nu?12:24
lordievaderGeeft dat iets terug?12:25
maartjehttp://paste.ubuntu.com/11919664/12:28
lordievadermaartje: Wat is de output van 'ls /dev/sd*'?12:31
maartjeeen >12:32
maartjefoutje had de ' er bij gdaan12:33
maartjehttp://paste.ubuntu.com/11919698/12:33
lordievadermaartje: sudo mkfs.vfat -F 32 /dev/sdd112:36
maartjemkfs.fat 3.0.26 (2014-03-07)12:47
maartjebrb12:51
maartjeben dr weer13:03
mandjeheeft ubuntu 14.04 een audio probleem ofzo?18:05
mandjesinds kort geinstalleerd en m'n audio van dell vostro 3550 laptop klinkt opvallend k*t.18:06
=== lotuspsychje_ is now known as lotuspsychje

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!