/srv/irclogs.ubuntu.com/2015/07/24/#ubuntu-no.txt

=== dr0_ is now known as dr0
Blowfishirc://irc.debian.org/debian-nordic06:59
Blowfishwell, yeah... Det var jo sjølvsagt DET eg skulle gjera.07:00
BlowfishSorry for spam :(07:00
Mathiasgjør ingenting :P07:10
BlowfishFint å komme i ny kanal, og så begynne med å spamme inn "reklame" for andre kanaler :p07:11
=== Blowfish is now known as _2rB
RoyKhehe09:31

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!