/srv/irclogs.ubuntu.com/2015/07/24/#ubuntu-se.txt

=== Guest20613 is now known as Markslap
=== Markslap is now known as Guest86175
=== Guest86175 is now known as Markslap
=== Markslap is now known as Guest54862
=== Guest54862 is now known as Markslap
=== Markslap is now known as Guest67862
=== Guest67862 is now known as Markslap
=== Markslap is now known as Guest18950
=== Guest18950 is now known as Markslap
=== Markslap is now known as Guest55413
=== Guest55413 is now known as Markslap
=== Markslap is now known as Guest40755
=== Guest40755 is now known as Markslap
=== Markslap is now known as Guest89992
=== Guest89992 is now known as Markslap
=== Markslap is now known as Guest75796
=== Guest75796 is now known as Markslap
=== Markslap is now known as Guest27796
=== swecarp is now known as swecarpaway
=== Guest27796 is now known as Markslap
=== Markslap is now known as Guest23285
=== Guest23285 is now known as Markslap
=== Markslap is now known as Guest63842
=== Guest63842 is now known as Markslap
=== Markslap is now known as Guest98498
=== swecarp is now known as swecarpaway
=== swecarpaway is now known as swecarp
=== Guest98498 is now known as Markslap
=== Markslap is now known as Guest89430
=== Guest89430 is now known as Markslap
=== Markslap is now known as Guest81225
=== swecarp1 is now known as swecarp
=== Guest81225 is now known as Markslap
=== Markslap is now known as Guest3146
=== screedoz is now known as screedo
=== Guest3146 is now known as Markslap
=== Markslap is now known as Guest43406
=== Guest43406 is now known as Markslap
=== Markslap is now known as Guest22238
=== Guest22238 is now known as Markslap
=== Markslap is now known as Guest1784
=== Guest1784 is now known as Markslap
=== Markslap is now known as Guest48098
=== Guest48098 is now known as Markslap
=== Markslap is now known as Guest74635
=== mimi is now known as Peyam
HundPhilip5, Hur går det med Markslap? :P20:35
=== Guest74635 is now known as Markslap
=== Markslap is now known as Guest54104
Philip5tydligen inte så bra20:42
Philip5tror han får en temp ban tills han fixar det där20:43
Philip5med ett meddelande20:43
HundOkej. :)20:51
Philip5hmm, jag har ju inte rättiheter att sätta en chanserv ban20:51
Hund:D20:52
HundTack!20:53
HundSå skönt att slippa spammet på ett tag. :P20:53
Philip5jo20:54
Philip5fast jag hade velat sätta den via chanserv men det fick jag inte :(20:55
HundAha20:55
HundInte via nameservern då? ;P20:55
Philip5hade ju varit power om man kunde göra det via dns :D20:56
Hundhaha20:56
Meerkat"*!*@*.ias.bredband.telia.com" Är inte alla med telia bannade nu?20:57
Philip5hmm, inte alls men lite väl många inom telia bredband21:07
Hund:D21:08

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!