/srv/irclogs.ubuntu.com/2015/07/25/#ubuntu-il.txt

nicocoוואו זה עדיין קיים14:16
nicocoלא הייתי פה לפחות 3-4 שנים, מפתיע14:16

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!