/srv/irclogs.ubuntu.com/2015/07/25/#ubuntu-nl.txt

BerryHIk begrijp iets niet van het updateproces. Als ik op de command-line sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade uitvoer dan wordt er niets nieuws geinstalleerd. Ik krijg echter ook een update te zien van de Sofware Updater die zegt dat er een nieuwe versie van Xubuntu base is van 62 MB. Waarom wordt er dan niets geupdate als ik dit via de command-line probeer?13:41
sarawaradag mensen een goede avond!17:52
lordievadersarawara: Wil je je vraag hier nog eens stellen.17:54
sarawaradag lordievader, ik had mijn vraag nog niet gesteld :)17:54
sarawarazo snel ben ik :) :)17:54
lordievaderIk kreeg een pm van je...17:54
sarawaraik zou graag een java-animatie gebruiken17:54
sarawaraja lordievader, omdat ik dit channel niet vond, het vreemde was dat ik nl-ubuntu typte en dat blijkbaar er was maar leeg en toen was ik verloren :)17:55
sarawarahttp://phet.colorado.edu/en/simulation/legacy/moving-man17:56
lordievaderFreenode maakt een channel aan als het niet wordt gevonden.17:57
sarawaraHet opent een programma dat iced tea noemt17:57
sarawaraah vandaar ^^ grappig dan kan ik met mezelf chatten :D lekker introvert :D17:58
sarawaraMaar dan zegt die Iced tea (na het te hebben gedownload) ... "Fatal: Initialization Error: Could not initialize application. The application has not been initialized, for more information execute javaws from the command line."18:00
sarawaraen ik weet niet hoe ik dat moet doen18:00
lordievadersarawara: ctrl + alt + t -> javaws18:06
sarawaraen hoe doe ik die animatie dan open?18:06
lordievaderNo idea, ik "vertaal" alleen wat de error zegt ;)18:08
sarawaraok, ja hij doet het open, het programma en die geeft een lijst met vanalles wat ik kan doen behalve een file openen18:09
TjiepHallo, ik heb probeer een Seagate backup plus extern HD op ubuntu 14.04 te openen/installeren. ik zie twee mogelijkheden, namelijk .exe betsand of .dmg bestan uitvoeren. Geen van beide kan ik doen. Wat dan?18:20
lordievaderTjiep: Ik volg je niet. Is de Seagate backup plus een hardeschijf of een programma?18:24
Tjiepexterne harde schrijf18:24
lordievaderTjiep: Oke, vanwaar dan de exe/dmg?18:25
sarawaraoooh :( Fatal: Read Error: Could not read or parse the JNLP file. You can try to download this file manually and send it as bug report to IcedTea-Web team.18:26
Tjiepnou, ik plug hen in en in het venster zie ik "seagate dahsboard installer.dmg"of "seagte dashboard installer.exe"plus nog een paar iconenn die volgens mij niet van toepassing zijn...18:27
lordievaderWaarom zou je dat willen installeren/gebruiken?18:30
lordievaderTjiep: Ik neem aan dat als je bij je bestanden kan dat het afdoende is?18:31
Tjiepik wil graag de externe Hd gebruiken. Hoe doe ik dat?18:31
lordievaderTjiep: Wat is de output van 'ls /dev/sd[a-z]'?18:31
Tjiepdat snap ik niet18:32
lordievaderTjiep: Open een terminal (ctrl + alt + t) en tik wat er tussen de '' in.18:35
* lordievader is zo weer terug18:35
Tjiephet is dev/sda dev/sdb18:40
TheEagerPadawanstel dat ik zou willen leren voor LPIC-1 wat is een goede source daarvoor18:45
sarawaraNiemand die mij zou kunnen helpen om een jnlp file te openen (met Iced tea of iets anders?)19:09
lordievaderHmm, Tjiep is weg...19:15
sarawaralordievader, het was misschien een vogeltje dat nu klapperend uit het nest vliegt ;) (nog een prettige avond!)22:02
sarawara*klapwiekend22:03
OerHeksstormvogel?22:03
sarawaraow nee dat denk ik niet OErheks het zei 'Tjiep' :)22:10
OerHeksIk heb door de storm heen geslapen :-D22:10
sarawaraik werd er gisteren wakker van (van de echte storm, was iets eerder in België denk ik)22:12
OerHeksHéérlijk gelapen .. ja jullie waren eerst aan de beurt22:13
sarawara'k hoorde het harder omdat we in een caravan sliepen, maar al heb ik slecht geslapen heb vandaag goed gewerkt22:14
sarawaraeen prachtwebsite ... (misschien ken je die wel?) www.edx.org22:15
sarawarahet zijn allerlei vakken, wetenschappen en vanalles anders, met telkens een lessenpakket voor 1 vak (ik doe nu mechanica, in voorbereiding voor een examen)22:16
sarawara't is werkelijk gevarieerd (theorie/videos/oefeningen) ben er content van :)22:16
OerHeksGratis lesjes?22:18
sarawaraja volledig gratis (behalve als je een officieel certificaat op naam wil, je krijgt er wel één niet op naam gratis, als het binnen de tijd valt, er zijn ook gearchiveerde vakken)22:25
OerHekszo, ik was even Drabber uit laten, ik ga er eens goed naar kijken, dankjewel.22:32
sarawaraik ga in mijn nest kruipen, nog een prettige avond! en hopelijk heb je er iets aan :)22:36
OerHeks:-)22:37
sarawara(voor mij lost het alle vragen die ik op univ niet beantwoord krijg op, omdat er veel visuele probleemstellingen zijn)22:37
sarawaradoei!22:37
OerHeksGoed om te weten, trusten sarawara22:38

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!