/srv/irclogs.ubuntu.com/2015/07/30/#ubuntu-no.txt

RoyKoppgradering igjen hjemme... fra 75Mbps til 80Mbps - ikke helt noe å rope hurra for, men de setter også prisen ned bittelittegranne16:57

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!