/srv/irclogs.ubuntu.com/2015/07/30/#ubuntu-pl.txt

prsgajs.. co się robi jeżeli ffmpeg mówi Encoder (codec theora) not found for output stream #0:0 ?06:52
Ashirenpacman -S libtheora06:55
prslibtheora0 is already the newest version.06:56
prsicoteras?06:56
prshmm.. moge ffmpega upnąć.06:56
prsto upne, możę będzie działać.06:56
prschuj, nie działa.07:01
prsa avconv działa.07:01
prs:F07:01
drathirprs: zobacz czy zbudowany z obsluga vorbisa...10:25
drathiro ile dobrze kojarze, czy tam theory...10:26
prsvorbisa ma, theory chyba nie.10:26
=== prs_ is now known as prs
=== BlessJah_ is now known as BlessJah\
=== BlessJah\ is now known as BlessJah
blackratcześć jest ktoś tutaj?19:08
blackratżywy, aktywny?19:08
totalizator64 osoby19:21
Voldenetto była równa liczba19:26

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!