/srv/irclogs.ubuntu.com/2015/07/30/#ubuntu-se.txt

Peyamngn med java kunskaper?00:14
=== Richard is now known as Guest97012
Guest97012Hej, jag har en fråga angående uppdateringar i Linux, kör just nu Ubuntu Mate 15.04 och när 15.10 släpps. Kommer man då få uppdatera direkt i 15.04 eller måste man göra det manuellt ?01:47
Peyamman får uppdateringar om din utgåva fortfarande är aktuell02:12
=== MrP is now known as Peyam
=== screedoz is now known as screedo
Barrehmm i installationen av debian 8 så kan jag inte se lvm-volymer som har någon form av raid (enbart linear volymer syns)... vad göra?10:06
andolBarre: Antar att du har prövat att ta på dig glasögonen? :)11:18
=== swecarp is now known as swecarpaway
=== swecarpaway is now known as swecarp
=== antii_ is now known as antii

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!