/srv/irclogs.ubuntu.com/2015/08/01/#ubuntu-dk.txt

simonhejsa09:09
simonjeg prøver at få accenttegn til at virke i Emacs 24.309:09
simonjeg har fundet at årsagen er at miljøvariablen XMODIFIERS=@im=ibus09:10
simonhvis jeg sætter den til '', virker dead keys i emacs igen.09:11
simonhvad er konsekvensen ved at sætte XMODIFIERS='' i min shells rc-fil?09:12

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!