/srv/irclogs.ubuntu.com/2015/08/01/#ubuntu-se.txt

=== screedoz is now known as screedo
=== screedoz is now known as screedo
AmozMarkusDB1, har aldrig drabbat mig innan vad jag vet.09:48
Amozmen t.ex. btrfs och zfs osv kan ju inge falska förhoppningar om du har trasigt RAM. Även göra data korrupt osv.09:49
Amozmen om du inte vill lägga pengarna så kan du ju bara se till å checka RAM lite då å då iofs.09:49
Amozmen bitrot och ECC är ju två skiljda saker, eller?09:50
sireorionOm jag gör en do-release-upgrade på en server. kommer min TS3 server fortfarande finnas kvar?11:35
andolsireorion: Antagligen, även ifall det beror lite på hur du installerat TS3:n. Hursom så raderar inte do-release-upgrade någe utan att fråga.11:39
sireorionandol: installera den wia terminal11:39
sireorionmen ska jag testa att dra en iupgrade?11:39
sireorioneller e det dumt?11:39
andolsireorion: Är det däremot något du kompilerat upp utanför pakethanteraren finns det däremot en möjlighet att den slutar fungera, utifall att den länkar mot något bibliotek som uppgraderts.11:40
andolsireorion: Att säga att du har installerat via terminalen kan betyda precis vad som helst.11:40
sireorionja det e en key grej som man var tvungen att lägga in11:41
andolsireorion: Ifall det är en dålig idé beror helt på ifall du har tid att i värsta fall laga nu :) När man gör en release-uppgradering får man alltid ha i bakhuvudet att saker kan gå sönder.11:41
sireorionandol: du är min hjälte o vän just nu.. så i väsrta fall så får du en chokladbit om det blir fel o du räddar allt11:43
sireorion:)11:43
larsemilandol: att saker _oftast_ går sönder menar du väl? :D19:19
andollarsemil: Ähh, väl inte mitt fel att du jämt har sönder dina uppgraderingar? :-P20:37
larsemil:)20:40
=== Stryparn_ is now known as Stryparn

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!