/srv/irclogs.ubuntu.com/2015/08/02/#ubuntu-se.txt

=== Stryparn_ is now known as Stryparn
=== swecarp1 is now known as swecarp
=== Stryparn_ is now known as Stryparn
=== swecarp1 is now known as swecarp
=== swecarp1 is now known as swecarp
Barrebara jag som har problem med de svenska mirrors för clamav db-uppdateringen?15:55
Philip5kör inte med clamav så jag har aldrig problem med det ;)16:01
Barredåså, så skönt16:04
Philip5för min del16:05
=== swecarp1 is now known as swecarp
maxjezyPANG PANG!19:02
Philip5maxjezy: sjunger du Nancy Sinatra låt eller? "Bang bang, that awful sound Bang bang, my baby shot me down19:08
maxjezyPhilip5, jo jag tänkte på den faktiskt.19:20
maxjezymen visste inte att det va nancy19:20
Philip5är väl fler som gjort den efter henne19:20
maxjezyjo19:21
maxjezysvenska linda pira gjorde ju en version19:21
maxjezybang bang /bäng bäng19:21
maxjezyeek a mouse också19:21
Philip5hehe19:25
maxjezyfinns det någon app för att styra en android enhet med en annan android enhet?19:28
maxjezyså en av de blir mus och tangentbord19:28
Philip5jag kan göra så med min android och styra i kde :)19:29
maxjezyjo den vägen känner jag till :)19:29
maxjezymen vill styra en androidsticka från något annat.19:29
Philip5fast just den funktionen använder jag aldrig med den appen19:29
maxjezyandroid till pc hittar jag massa19:29
maxjezyjag har en mus utan kula till min android tv sticka19:30
maxjezyså jag får stoppa in fingret i musen19:30
maxjezyoch pilla19:30
maxjezyfet jobbigt.19:30

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!