/srv/irclogs.ubuntu.com/2015/08/02/#ubuntu-tr.txt

fnoyanisisoru : surada daha etkin bi yol var mi ilk ve ikinci degiskenleri almak icin10:27
fnoyanisihttp://pastebin.com/UJ9hpeYS10:27
fnoyanisibut, I am uncomfortable with using $1 and $2, because my script accepts command line argumets10:29
fnoyanisibunu da akidla tutmak lazim10:29
fnoyanisibuna da cevap yok....muhabbet de yok10:33
fnoyanisikutuphane tam ya10:33
fnoyanisicit yok....10:33
ka1nshahocam çok bildiğimden değil10:33
ka1nshaawk boşlukları almıyor muydu10:33
ka1nshabenim gözüm ona çarptı10:33
fnoyanisiset -- yerin soyle desem myvar=$(ls -l | awk .....)10:34
fnoyanisiecho $myvae10:34
fnoyanisiecho $myvar10:34
fnoyanisi20 910:34
ka1nshabildiğimden değil hocam10:35
fnoyanisicikti veriyo, yani awk kismi dogru. print ile $() icerisindeki islemi de bi degiskene atabiliyorum ama, iki tane deger oldugu icin sikinti var10:35
ka1nshaben zaten bash scriptten anlamam10:35
fnoyanisibu sh :)10:35
ka1nshaburda ne yaptığına dair pek bilgim de yok10:35
ka1nshals -l ile listelediniz fakat awk ile10:36
ka1nshaneyi10:36
ka1nshaçekiyorsunuz10:36
ka1nsha:)10:36
fnoyanisiawk ile her ciktidaki dosya isimlerine bakiyorum. en uzun dosya ismini buluyorum10:37
fnoyanisimax_len, en uzun dosya ismi10:37
fnoyanisicnt de kac tane cikti satiri oldugu10:37
ka1nshaanladım hocam10:38
fnoyanisineyse birisi konusuyo bari, Kartagis'ten baska :P10:38
ka1nsha:)10:39
fnoyanisikanal kutuphane gibi de , cit cikmiyo10:39
ka1nshaanlamadıkdan sonra10:39
fnoyanisiben de anlamiyom, anlasam sormazdim :)10:39
ka1nshayani bilmedikden sonra10:39
ka1nshapythonla yazayım diycem de aynısını , tam olarak amacı sezemedim10:39
ka1nsha:D10:39
fnoyanisiyok, farkli bi scriptin icinde bi bolum bu10:42
fnoyanisish ile olmasi lazim10:42
fnoyanision tanimli shell bu10:42
turgayses11:22
ka1nshases11:59
ka1nshaturgay,11:59
turgayçıt12:11
=== turgay_ is now known as turgay

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!