/srv/irclogs.ubuntu.com/2015/08/04/#ubuntu-fi.txt

taleEchramath: Alkoholi ei ole hyväksi näppäimillekään. Tulee paljon virheitä alkoholin vaikutuksen alaisena.05:36
anacronEchramath: toisaalta se on matriisi10:40

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!