/srv/irclogs.ubuntu.com/2015/08/04/#ubuntu-rs.txt

=== blaeks__ is now known as blaeks
Leverquin_pozdrav. moram da priznam da sam tek sad cuo za libre. i svideo mi se manifest GNU.15:50
mp_secao, ima li nekog ovde :)21:03
mp_sene mogu da prikazem launcher na oba monitora iako sam selektovao Launcher placement -> All displays21:10
mp_sei dalje se prikaze samo na jednom21:10
mp_seako neko zna sta je problem, molim za pomoc21:10

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!