/srv/irclogs.ubuntu.com/2015/08/04/#ubuntu-se.txt

huttanmorron08:40
screedogod morgon09:11
maxjezyjag har wpa-2-psk på routern, mac filter för datorerna som ska accepteras på nätet och ett bra användarnnamn/lösen för att logga in routern, hur mer kan jag skydda mig?10:21
maxjezyär det något man ska tänka på?10:22

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!