/srv/irclogs.ubuntu.com/2015/08/05/#ubuntu-nl.txt

=== denbeiren is now known as zz_denbeiren
Goudfazant3919hallo goedemorgen alle05:47
Goudfazant3919welk foto progam kan ik downloaden voor ubuntu 10.0405:49
Goudfazant3919sorry version 14.0405:50
lordievaderGoede morgen.07:55
columbobaasKan ik na het compilen van de kernel teruggaan naar een vorige versie?11:22
lordievaderJa, gewoon in het grub menu een andere kernel selecteren.11:23
columbobaasen kan die verwijderd worden?11:23
lordievaderKan wat verwijderd worden?11:24
columbobaasdie nieuwe, als ze niet werkt.11:24
columbobaasIk had een poging gedaan om een Linux 4.... kernel te installeren maar X wou niet meer laden. En nu probeer ik uit te zoeken wat de reden zou kunnen zijn.11:25
lordievaderWaarschijnlijk is je video driver stuk.11:29

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!