/srv/irclogs.ubuntu.com/2015/08/05/#ubuntu-se.txt

sysop-rickHej! Nån som är duktig på m0n0wall/Pfsense här? hårdvaru brandväggar appliance07:42
einandmadbear_: jag vill se bilder som du fotograferat21:52

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!