/srv/irclogs.ubuntu.com/2015/08/05/#ubuntu-vn.txt

=== MrTuxHdb is now known as Tux|AFK
=== khanhpt|Zzz is now known as khanhpt
=== Tux|AFK is now known as MrTuxHdb
=== khanhpt is now known as khanhpt|Zzz
=== khanhpt|Zzz is now known as khanhpt
=== khanhpt is now known as khanhpt|Zzz
=== ubungu is now known as quydo
=== khanhpt|Zzz is now known as khanhpt
=== khanhpt is now known as khanhpt|Zzz
=== quydo is now known as ubungu
=== MrTuxHdb is now known as Tux|AFK
=== Tux|AFK is now known as MrTuxHdb
=== khanhpt|Zzz is now known as khanhpt
=== khanhpt is now known as khanhpt|Zzz
=== ubungu is now known as quydo
vubuntor316Các anh ơi " đừng hỏi để được đặt câu hỏi " là thế nào ạ?15:05
CoconutCrabtức là cứ hỏi thẳng vấn đề15:06
CoconutCrabđừng nói mấy câu kiểu "em có được hỏi không ạ"15:06
vubuntor316à vâng, máy em hiện đang bị lỗi naỳ ạ, mày mò cả nửa ngày mà ko gỉải quyết được15:07
CoconutCrabuhm15:07
CoconutCrabbạn cứ nêu ra15:07
vubuntor316ô, không paste được15:07
vubuntor316là lỗi 40415:08
CoconutCrab404 của cái gì15:08
vubuntor316http:/ppa.lauchpad.net trusty/min i386 packagé15:09
CoconutCrabtrusty là bản 12.04 à nhỉ?15:09
CoconutCrabà, 14.0415:10
vubuntor31614.04 a15:10
CoconutCrabnhưng 14.04 có i386 à?15:10
vubuntor316trusty/min amd64 packages15:10
CoconutCrabuhm15:10
vubuntor316trusty/min i386 packé15:10
CoconutCrabthế bạn chính xác là gặp lỗi gì?15:11
vubuntor316Err http://ppa.launchpad.net trusty/main amd64 Packages                           404  Not Found Err http://ppa.launchpad.net trusty/main i386 Packages                            404  Not Found Ign http://ppa.launchpad.net trusty/main Translation-en_US                      Ign http://ppa.launchpad.net trusty/main Translation-en                         Fetched 150 kB in 21s (6,908 B/s)                                          15:11
SuperLuserv3[ Launchpad ] - ppa.launchpad.net15:12
SuperLuserv3[ Launchpad ] - ppa.launchpad.net15:12
SuperLuserv3[ Launchpad ] - ppa.launchpad.net15:12
SuperLuserv3[ Launchpad ] - ppa.launchpad.net15:12
vubuntor316ôi rối mắt qúa15:12
CoconutCrabà15:12
CoconutCrabkệ nó thôi15:12
vubuntor316chưa hết đâu ạ15:14
CoconutCrabkệ nó thôi15:14
vubuntor316W: Failed to fetch http://old-releases.ubuntu.com/ubuntu/dists/trusty/main/source/Sources  404  Not Found15:14
SuperLuserv3[ 404 Not Found ] - old-releases.ubuntu.com15:14
vubuntor316W: Failed to fetch http://old-releases.ubuntu.com/ubuntu/dists/trusty/restricted/source/Sources  404  Not Found15:14
SuperLuserv3[ 404 Not Found ] - old-releases.ubuntu.com15:14
CoconutCrabcái đấy là thông báo chứ chưa phải là lỗi15:14
vubuntor316thế ạ. e cũng không hiểu lắm... cảm ơn a nhé15:15
CoconutCrabuh huh15:16
=== quydo is now known as ubungu

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!