/srv/irclogs.ubuntu.com/2015/08/06/#ubuntu-se.txt

madbear_einand: ok, ikväll04:21
SpookanNågon här som kan Mac?07:00
Barre!ask08:07
Barremen var ät botten :)08:07
Coffesemester08:16
Barreförmodligen08:21
Amozthe botten is nådd09:23
sireoriontja grabbar o tjejer... Nu sitter man här o pillar lite,,.,har för mig att man kan se hur mycker disk o processor som används i ubuntu så som i windows men k0mmer inte ihåg hur man gör.. någon som är villig o berätta?¨'15:04
* andol har tyvärr ingen aning om hur det ser ut i Windows, så lite svårt att svara på hur man får till motsvarande i Ubuntu15:06
sireoriondet visar hur många procent av nätverket som anväds samt disk o processorn.15:07
sireorionandol: kan inte köra nån updatering eller nåt för mitt konto e inte i root :S15:19
einandmadbear_: ;)21:22

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!