/srv/irclogs.ubuntu.com/2015/08/07/#ubuntu-pl.txt

=== soee_ is now known as soee
m477czy sadzenie niepasteryzowanych kartofli jest legalne?22:13
Bodzioslawnie wiem22:15
Bodzioslawja tu tylko linuksa używam, nie sadze kartofli22:15
firemarkm477: toś pan walnął.22:22
Bodzioslawżeby posadzić kartofle to musiałbym z domu wyjść22:22
Bodzioslawa to tak nie wolno robić bez potrzeby22:22

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!