/srv/irclogs.ubuntu.com/2015/08/07/#ubuntu-se.txt

sireorionHåller på att installera Ubuntu server 15.04 men servern spottar ut skivan o ber om en annan skiva som heter "ubuntu-server 15.04 _vivid_velvet: -release i386 (20150422)" var kan man hitta denna09:39
andolLåter som att det är den här iso:n du vill ha - http://se.releases.ubuntu.com/15.04/ubuntu-15.04-server-i386.iso09:50
andolVad är det för skiva du initialt försökt installera med då?09:50
Coffede undrar jag med.. å sedan 368 . varför köra32 bitars ?09:58
maxjezyska ni se chappie imorgon på sfanytime?10:56
maxjezymåndag var det visst.10:57
kes0Hallå bitches!18:39
NeverW8oj18:49
AmozO_o20:55
maxjezytjena kes021:19

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!