/srv/irclogs.ubuntu.com/2015/08/08/#ubuntu-no.txt

qwebirc364Er det noen våkne her?06:40
=== qwebirc364 is now known as Datateknikk
DatateknikkNoen våkne her?06:50
geirhaTja, litt kanskje07:00
DatateknikkJavel, noen er våkne, tydelighvis ikke alle07:29
DatateknikkFinnes det NORSK hackerkanal her på irc?07:30
geirhaIkke som jeg vet om07:37
=== qwebirc42475 is now known as Datateknikk
DatateknikkSå IRC er oppe og går ennda da07:42
DatateknikkNoen som kan svare på dette? Hvorfor er DELL så sær på linux?07:44
DatateknikkNoen som kan svare på dette? Hvorfor er DELL så sær på linux?07:44
Datateknikkjrs, godag07:45
DatateknikkNoen som kan svare på dette? Hvordan avinstallere programmer i linux?07:48
geirhapå kommandolinja er det   apt-get remove pakkenavn07:49
geirhadvs i Ubuntu. For linux generelt går det ikke an å svare; det er forskjellig fra OS til OS07:50
DatateknikkHvorfor er det mange som missliker at man fåreslår å bruke sudo su?07:54
DatateknikkFor å gå ut av su er det jo bare å skrive exit07:55
geirhafordi du trenger ikke su når du har sudo07:55
geirhahvis du vil ha root-skall, kjører du ''sudo -s'', ikke ''sudo su''07:56
DatateknikkJeg ønsker ikke å måtte skrive passordet hvergang jeg vil installere/avinstallere pakker07:56
DatateknikkDerfor bruker jeg su07:56
geirhaVel, du kan ko konfigurere sudo til å ikke be om passord for den og den kommandoen07:57
geirha*jo07:57
geirhafor eksempel apt-get07:57
geirhadet er uansett ingen poeng i å bruke su når du har sudo07:57
DatateknikkEt problem er oppstått, jeg får ikke logget inn i skype, påstår at jeg er pålogget, help07:57
geirhaskype har jeg ikke så mye peiling på07:58
DatateknikkHvordan avslutter man applikasjoner i ubuntu?07:59
DatateknikkSkjulte applikasjoner/programmer07:59
geirhaDu kan gjøre det via Systemmonitor08:00
DatateknikkI windows har man taskmannager, finnes det liknende i linux/ubuntu?08:01
DatateknikkSystemmonitor? Hvor finner jeg det?08:01
geirhaBare åpne Dash og skriv in systemmonitor08:01
DatateknikkOk gjorde et i terminal08:06
DatateknikkDa var det å prøve å kjøre skype igjen da, og se om jeg får logget meg inn, ellers må jeg avinstallere den igjen og installere på ny, bare for å få logget inn08:08
DatateknikkDet er merkelig, jeg har fått logget meg inn på skype fordet om jeg er pålogget fra før, hva er skjedd?08:11
DatateknikkJoin #windows08:11
DatateknikkHuff, glemte /08:16
DatateknikkHar brukt irc siden den kom, men glemmer ting til tider, man kan ikke huske alt da08:18
DatateknikkHjelp, noen som vet skype? Får ikke logget inn, påstår jeg er pålogget08:52
DatateknikkHvordan logger jeg ut av skype ubuntu 15.0408:54
RoyKgeirha: sudo -i, kanskje?09:49
geirhakommer an på om en vil ha et login-skall eller ikke11:35

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!