/srv/irclogs.ubuntu.com/2015/08/09/#ubuntu-nl.txt

lordievaderGoede morgen.09:02
djcomidiwaar kan ik mijn eigen log berichten zien die ik gemaakt hebt via logger in een bash script ?11:53
lord4163djcomidi: hallo11:54
djcomidilord4163: ja ?11:55
lord4163djcomidi: syslog toch?11:55
lord4163logs worden opgeslagen in /var/log11:55
djcomididat weet ik, maar ik kan mijn log-bericht er niet terugvinden11:56
djcomidials ik het script via een cron job laat lopen, dan kan ik er wel iets van terugvinden via journalctl11:57
lord4163In /var/log/message12:01
lordievaderdjcomidi: Welke versie van Ubuntu gebruik je?12:08
lord416315.04 waarschijnlijk lordievader systemd...12:09
djcomidilordievader: 15.04 vivid12:10
lordievaderJa, Systemd gebruikt Journald voor de logs.12:10
djcomidinu enkel nog mn log-bericht kunnen achterhalen :p12:11
lordievaderdjcomidi: Is het een systemd unit?12:11
lordievaderIf so: journalctl -u <unit-name>12:11
Slinghier nog mensen naar CCC btw? :)12:12
djcomidiik gebruik gewoon "logger mijnbericht"... ik vermoed niet dat dat een unit is /12:12
lord4163djcomidi: Wat doet het bash script?12:14
djcomidihet is een script dat een afbeelding download, die als achtergrond zet en er dan een log bericht maakt. 'logger "wallpaper changed to $img"'12:16
djcomidiik zou dus graag die "wallpaper changed" berichten ergens willen zien, maar ik heb geen idee waar...12:21
lord4163En dat draai je als een cron job?12:24
djcomidiik ben het eerst aan het testen met een while loop + sleep12:25
lord4163djcomidi: Dan zou je eens kunnen kijken naar systemd timers.12:32
lord4163https://wiki.archlinux.org/index.php/Systemd/Timers12:32
lord4163Dat zijn ook unit bestanden :)12:32
=== erkan^ is now known as zippo^
bram___hoi15:29
zippo^hoi bram15:30
bram___ik ben van plan om een server op te starten maar nu vroeg ik me af of ik ergens kon testen hoe veilig mijn server was15:30
bram___de bedoeling van de server is webserver, fileserver15:30
bram___en ook nog camerabeelden opnemen15:31
bram___en vpn wil ik ook toepassen15:31
bram___bestaat er zo iets om de veiligheid te kunnen testen?15:32
zippo^geen idee, ik hoop dat iemand van hier kan reageren15:33
bram___aa ok geen probleem :p15:33
bram___nu heeft deze pc 2 netwerk poorten is het dan misschien ook aan geraden om hier een firewall van te maken?15:34
zippo^http://wiki.ubuntu-nl.org/community/Gufw15:37

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!