/srv/irclogs.ubuntu.com/2015/08/09/#ubuntu-pl.txt

drathira mogl archa postawic ;p02:30
Bodzioslawa mógł wyjść z domu04:25
Bodzioslawkartofle sadzić04:25
Bodzioslawktoś wczoraj o tym wspominał04:25
m477wlasnie09:27

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!