/srv/irclogs.ubuntu.com/2015/08/11/#ubuntu-cat.txt

Falcon69Bon dia10:39
Falcon69salutacions10:39
Falcon69vull començar amb ubuntu perque he sentit molt boons comentaris pero desconec completament aquest sistema. Algusns consells de principiant per començar?10:41

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!