/srv/irclogs.ubuntu.com/2015/08/11/#ubuntu-se.txt

jonasbjorkär det någon aktivitet här nuförtiden?11:20
andoljonasbjork: tillochfrån.11:24
andolBättre förr dock :)11:26
jonasbjorkandol: ja, det känns som om hela linux-sverige har dött :(11:26
andolTror det har mycket att göra med att det inte längre är nytt och spännande längre, utan att Linux-system mest fungerar och gör det de ska. Det i kombination med att jag tror att man hamnat i ett lite stagnerat lägre, där de som kommer att övertygas att köra Linux redan kör Linux, samtidigt som det är väldigt långt kvar till en bredare uppslutning.11:30
andolGrovt generaliserat, förstås.11:31
jonasbjorkjag tror du har lite rätt i det11:31
Barreså är det nog11:39
Amozandol, vi måste få in fler Svenssons som kör Ubuntu! :P11:57
andolAmoz: Antar att det är fusk ifall vi i kanalen kollektivt byter efternamn? :)12:03
Amozandol ....12:05
gkeen_Amoz: minns för 10 år sen, då hade ubuntu sverige mer medlemmar än folkpartiet19:18
Amozgkeen_, det låter mycket :P20:03
K350Jag tänkte ladda hem dokumentären Palme från SVTPLAY. mEN GÅR DET INTE AT TKOMMA ÅT PIRATEPLAYER. sÅ HUR I HEAL FRIDEN LADDAR JAG DÅ HEM ?23:03

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!