/srv/irclogs.ubuntu.com/2015/08/18/#ubuntu-no.txt

MathiasRoyK: http://mathsterk.net/~crap/linux/%23linux.mp418:19
RoyKMathias: nettleseren ville ikke ha noe med den å gjøre19:44
MathiasRoyK: prøv å åpme den i vlc da20:03
Mathiaseller en annen videospiller20:03
RoyKjoda, funka i vlc20:04
RoyKer ikke helt nedsnødd ;)20:04
Mathiasman vet aldri :P20:04
* RoyK fiker til Mathias med en eldgammal SCSI-disk20:05
Mathiasforheksede faenskap20:05
RoyKheSCIeSri!20:08

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!